II. ULUSLARARASI
İSLAM VE BİLİM SEMPOZYUMU

26-29 Ekim, 2018 | İstanbul, Türkiye

PROGRAM

Her arayış bir yaklaşmaya, her yaklaşma
sırların açılmasına hizmet eder

26-29 Ekim, 2018 | İstanbul, Türkiye

KURULLAR

Kainattaki hikmetin sırlarını
keşfetmeye davet ediyoruz...

Emin Saraç Kültür Merkezi, Başakşehir, İstanbul

BİLDİRİLER

İstanbul

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi
26-29 Ekim 2018

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

“İlim Allah’ın kainata koymuş olduğu düzenin anahtarıdır.  Ne mutlu bu anahtara sahip olanlara…

Tüm ilimler insanlığa kainatın bir düzen içerisinde olduğunu haykırmakta…Ne mutlu bu hikmete varanlara…

Yükselmenin ve kemalatın kaynağı ilimdir. Ne yazık cehalette kalıp alçalanlara…

İlim mü’minin yitik malıdır. Ne yazık yitiğini arayıp bulmayanlara…

Bilenle bilmeyen bir olur mu hiç…Ne mutlu o bilenlere, ne yazık o bilmeyenlere”

İslamiyet’de yaşam ve yaşamın devamlılığı için ortaya koymuş olduğu düzenin keşfedilmesinde bilim önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda materyalist düşünceden arındırılan bilim insanoğlunun hikmet arayışına hizmet eden önemli bir araçtır. Nitekim İslamiyet, akıl ve düşüncenin geliştirilmesi ve kâinattaki düzenin keşfedilmesi noktasında insanları arayışa ve dâhi bilimsel çalışmalara teşvik eder. Neticede her arayış bir yaklaşmaya, her yaklaşma sırların açılmasına hizmet eder.

Bu kapsamda İstanbul’da 26-27-28-29 Ekim 2018 tarihlerinde yapacağımız “II. Uluslararası İslam ve Bilim Sempozyumu’na siz değerli bilim insanlarını kainattaki sebeplerin arkasındaki gizemi bulmaya ve hikmetin sırlarını keşfetmeye davet ediyoruz.

Sempozyum “Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (UBAD)” tarafından düzenlenmektedir. Sempozyum disiplinlerarası bir nitelik taşımakta ve sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından farklı bilim alanlarından uzman kişilerin katılarak deneyimlerini ve bilimsel çalışmalarını paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Sempozyumun konu alanlarına web sitemizdeki ilgili menüden ulaşabilirsiniz. Sempozyuma daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı göndererek katkı sağlamanızı bekliyoruz. Hakem sürecinden geçerek kabul edilen özet bildiriler kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır.

PROGRAM

ÖNEMLİ TARİHLER

► Bildiri Gönderimi Son Tarihi: 31 Ağustos 2018
► Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Eylül 2018
► Sempozyum Programının İlanı: 10 Ekim 2018
► Kayıt ve Ödeme: 15 Eylül – 29 Ekim 2018
► SEMPOZYUM TARİHİ: 26-29 Ekim 2018
► Bildiri Özetleri Kitabının Yayınlanması: 29 Ekim 2018
► Tam Metin Gönderimi: 10 Aralık 2018
► Tam Metin Kitapçığı Yayınlama Tarihi: 30 Aralık 2018

Konular

Sempozyumumuzda sunulacak olan bildiriler genel olarak aşağıdaki konularda olacaktır.

  • Kur’an’ın İ’caz ve Belagatı
  • Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V.’ın Sünnetini Anlama ve Yaşama
  • İslam ve Siyaset
  • İslami Kaynaklarda Akîde, Kelam ve Tefsir
  • İslam ve Tecdid
  • İslamda Toplum Tabakaları
  • İslami Eğitim Felsefesi
  • İslam’da Tebliğ Metodları
   • İslam Nazarıyla İlim, Fen ve Felsefe

  • Ümmet Fikri ve Birlikte Yaşama Kültürü
  • İttihad-ı İslam
  • İslam Medeniyeti ve Tarihi
  • Alem-i İslamın Sıkıntıları ve Çözüm Yolları
  • Ehl-i Sünnet İtikadı
 • Tasavvuf
  • İnsan ve Hayatın Mahiyeti
  • İslami Nazarla Sosyal Meselelere Çözüm Önerileri
  • İslamiyette Aile ve Kadın

BİLDİRİLER

Kabul Edilen Bildiriler

1- İnsan vücudunda muvazene içinde cereyan eden teceddüd ve tanzifat – İsmail İşlek, Serdar Özdemir

2- Peygamberlik delili ve koruyucu hekimlik olarak tıbb-ı nebevi – Umut Çavuş

3- İslam ilim ilişkisinde vahiy-akıl dengesi – Ender Serin

4- İslam biliminin marifet nazariyesine göre hastaya manevi reçete nasıl yazılır? – Cemil Gül

5- Tevhîd esaslı milli eğitim – İlhan Deniz, Muhammed Zakir Çetin, Yusuf Yıldırım

6- Değerler eğitiminde İslami yöntem ve yaklaşım – Emre Yılmaz, Mustafa Şahin, Sinan Özer

7- امتزاج العلوم الدينية مع العلوم التطبيقية كمنهج تربوي – Mahmoud Misri

8- Bilim ve yaratılış birlikteliğinin ders kitaplarındaki metinleri ve görselleri nasıl olmalıdır?- Osman Aslan

9- The epistemology, ontology, axiology, of psychology from ıslamic perspectives – Shukran Abdurrahman

10- Gazali’ye göre şahsiyet- Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş

11- Şifa ile ilgili salavattaki adedin çokluğu – Serdar Özdemir, İsmail İşlek

12- الفتن في عهد الصحابة دراسة تحليلية – Mohammed Hussain Farook

13- İslâm dünyasının kalkınmasında alternatif bir öneri: İşbirlikçi sinerjik girişimler – A. Yurdun Yıldırım

14- Bilim adamı nasıl olmalı? – Ali Sarıışık

15- النظم والبلاغة في فكر الأستاذ النورسي – Radwan Jamal15 – النظم والبلاغة في فكر الأستاذ النورسي – Radwan Jamal

16 – العلم في رؤاه الكونية بين منظورين – Ismaat Mahmoud Ahmed

17 – The hidden generous gift behind the poles – İrfan Alan

18 – Bilim’in yaratıcının var olduğu kabulü üzerine inşası – Lokman Akbaş

19 – Bir canlının hareketinde Allah’ın Vahid ve Ehad sıfatının tecellisi – Ramazan Taşaltın

20 – Evrimi çürüten hakikatler – Umut Çavuş

21 – Sebepler gerçekten yaratıcı olabilir mi? – Ayhan İnak

22 – أهمية المزج بين القلب والعقل في الدعوة الى الإسلام في إفريقيا – Kamagati Salih

23 – الإيمان التحقيقي – Mohammed Mufeer Zubair

24 – Tevekkülün insanın nefs âlemine yansımaları – Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş

25 – Elmas hece mühendislik yönteminin kısa tanıtımı – Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu

26 – Akıl vahiy dengesi veya dengesizliği: İslami bir bakış açısıyla makro soru(n)lara mikro çözümler – Köroğlu Kaya

27 – التربية بين العقل والقلب والنفس – Munir Elobeydi

28 – Kur’ânın İ’caz Yönlerinden Nazm-ı Meani – Abdulmelik Yangın

29 – Kuran, bilim ve kâinattaki dengeler – İdris Tüzün

30 – A Treatise on entropy: Maxwell’s demon information on submission – Uğur Yahşi, Muammer Yanık

31 – Miraç meselesi: Zamanın ve mekanın fiziği – İbrahim Avgın

32 – Kader mi olasılık mı, muamma nerede? – Gökalp Kahraman

33 – Altı sayı: Kâinatı şekillendiren derin kuvvetler – Cumali Tav

34 – تأثير العلوم على الدعوة الإسلامية في عصر العولامة – Dzulkifli Hadi Imawan

35 – Bir bitki hücresinin ultra mikroskobik yapısı – Saim Ateş

36 – Orman yangınlarına farklı bir bakış – Ömer Küçük, Bülent Sağlam

37 – Wisdom and purpose on the creation of the earth – Uğur Şafak Çavuş

38 – The need for new and creative contributions towards the development of science and technology – Mohammad Mumtaz Ali

39 – Kuantum biyolojisi ile kâinattaki hadisata yaklaşım: Yok olanlar ile Zâhir’in görünmesi – Ataman Gönel

40 – “Nur” İsm-i Şerifinin İnsan Hayatındaki Tezahürüne Bir Bakış – Yusuf Bahadır Deren

41 – İslamda sanat ve estetik – Yusuf Bilen

42 – Kurân-ı Kerîm’in şebabeti – Abdulmelik Yangın

43 – Son dönem Osmanlı’da peygamber mucizeleri ve bilim ilişkisi – Muhlis Körpe

44 – Kültür ve medeniyetimiz açısından Osmanlı Türkçesi ve günümüzdeki etkileri – Metin Uçar

45 – İslami hareketlerde ihya teması – Enes Çalık

46 – Uluslararası ilişkilerde merkez hegemonyası: islam ülkelerinin temel siyasal anlaşmazlıkları üzerinden bir analiz – Mustafa Öztop, Ahmet Hüsrev Çelik

47 – The critcise of modernsim and postmodernism with islamic discourse – Mehmet Tezyetiş

48 – İslam ülkelerinde milli dijital dönüşüme yönelik mevcut durumu ve çözüm önerileri – Koray Özsoy

49 – Elmas hece mühendislik yöntemi ile elde edilen elmas hece tablosunun tasnifi ve elmas hece ses tablosunun elde edilmesi – Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu

50 – Sosyal bir olgu olan turizm faaliyetine İslami nazarla bakış – Hüseyin Pamukçu

51 – Tüketim sosyolojisi bağlamında müslüman kimliğinin inşası üzerine bir değerlendirme – Celal İnce

52 – Eğitim ve terbiye kelimelerine etimolojik bir yaklaşım – Yavuz Ercan Gül

53 – Ne tarafa gittiğinin ne önemi var mı? – Nurullah Altun

54 – كيفية المزج بين العلوم الدينية والعلوم العقلية – Hamma Gimmi

55 – Towards an authentıc theory of Islamıc archıtecture: The Qur’ān and Sunnah as a conceptual base – Spahic Omer

56 – Islamic ethics of contracting: A maqasidiq analysis – Muhammad Amanullah

57 – Fiziksel hastalıklarda dini açıklamaların psikolojik müdahale tekniklerine entegre edilmesi – Mehmet Teber

58 – التربية بين العقل والقلب والنفس – Munir Elobeydi

EasyChair Kullanımı

EasyChair dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir konferans yönetim sistemidir.

Bu sistem sayesinde yazarların bildirilerini/bildiri özetlerini sisteme gönderebilmesi ve program kurulunun bildirileri değerlendirilmesi çevrimiçi ortamda olmakta ve daha kolay bir hâl almaktadır.

KONUŞMACILAR

PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA

REKTÖR, MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. CEVDET ERDÖL

REKTÖR, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. RAMAZAN TAŞALTIN

REKTÖR, HARRAN ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. SAFFET KÖSE

REKTÖR, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Katılım Ücretleri

100

Katılım Ücreti

 • (Sözlü/Poster Sunum)
75

ERKEN KAYIT

 • (Konaklama Olmadan)
 • Bildiri Özet Kitabı
 • Katılım Sertifikası
 • Sempozyum Programı
0

öğrenci

 • (Konaklama Olmadan)
 • Ücretsiz

HESAP NUMARALARI

Kuveyt Türk Katılım Bankası Demetevler/Ankara Şubesi- Şube Kodue: 76

Hesap Adı: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği
IBAN: TR95 0020 5000 0950 7670 1000 01

Önemli Not: Katılım ücretinizi banka hesabına yatırırken, açıklama kısmına lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.

KURULLAR

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN

Artvin Çoruh Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ender SERİNBaşkent Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Thameem USHAMAUluslararası Malezya İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Yücel ÇAVUŞSağlık Bilimleri Üniversitesi
Doç. Dr. Ismat MAHMOODHartum Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Mustafa MohammedHartum Üniversitesi
Dr. Bahattin KARAKAYAİstanbul Üniversitesi
Dr. Ersin NAMLIİstanbul Üniversitesi
Dr. Eyüp ÇALIKYalova Üniversitesi
Dr. Yasin ÇAKIRELKirklareli Üniversitesi
Dr. Koray ÖZSOYSüleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Nurullah TÜRKERAkdeniz Üniversitesi
Dr. Kasım KARATAŞKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dr. Muhammed HÜSEYİNNazimiye Üniversitesi
Dr. Abdulmuheymin Mohammed ElaminElhac Mahmoud Ka’t Üniversitesi
Öğr. Gör. Sefa KAHYARRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doktora Öğr.  Yusuf YILDIRIMSakarya Üniversitesi
Sait YAVUZHayrat Vakfı Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Abdulhekim ELENİSBAE
Prof. Dr. Abdurrahim ALİSUDAN
Prof. Dr. Adnan İSMAİLİMAKEDONYA
Prof. Dr. Ahmed Said SELMANSUDAN
Prof. Dr. Ali SARIIŞIKHarran  Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent SAĞLAMArtvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AKBAYABD
Prof. Dr. Ender SERİNBaşkent  Üniversitesi
Prof. Dr. Gökalp KAHRAMANEge  Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ALANAbdullah Gül  Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim AVGINEge  Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim NUREYNSUDAN
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ALANAbdullah Gül Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail İŞLEKSağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe  Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer İŞBİLİRMimar Sinan Güzel Sanatlar  Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKKastamonu  Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmah Bt. Ahmad H. OSMANDeputy Rector (Reserach and Innovation) International Islamic University Malaysia (IIUM)
Prof. Dr. Rahmet OSMANMALEZYA
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTINHarran Üniversitesi
Prof. Dr. Saim ATEŞKastamonu  Üniversitesi
Prof. Dr. Thameem USHAMADirector of Centre for Islamisation (CENTRIS) International Islamic University Malaysia (IIUM)
Prof. Dr. Uğur YAHŞİMarmara  Üniversitesi
Prof. Dr. Waleed Fekry FARİSDirector of International Institute for Muslim Unity International Islamic University Malaysia (IIUM)
Dr. Ahmed Fadlalla UHAİMERSUDAN
Dr. Ahmed BAKCANFRANSA
Dr. Ali Tawanı MahmoodKENYA
Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİKDüzce Üniversitesi
Dr. Abdulmuheymin Mohammed ELAMIN NİJERYA
Dr. İhab Ahmed ELGENCİKastamonu Üniversitesi
Dr. Münir CUMATÜRKİYE
Dr. Mahmud MISRİFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Dr. Munir ELOBEYDİ Irak Kerkük Üniversitesi
Dr. Muhammed Mustafa MOHAMMEDSUDAN
Dr. Ömer BAMAHSOONSUUDİ ARABİSTAN
Dr. Reşit AHMETBANGLADEŞ
Dr. Suad Ahmed ÇOLAKKastamonu Üniversitesi
Öğr. Gör. İdris TÜZÜNHarran Üniversitesi
Öğr. Gör. Sadık TANRIKULUEskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uzm. Habib BORİNİJERYA
Uzm. Kamagati SALİH

Uluslarası Afrika Üniversitesi

Uzm. Muhammed HÜSEYİNSRİ LANKA
Av. Ali KURTTÜRKİYE
İsmail KAYASUDAN
Said YAVUZTÜRKİYE
Yusuf SİLOBAE
Prof. Dr. Cumali TAVMarmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ender SERİNBaşkent Üniversitesi
Prof. Dr. Gökalp KAHRAMANEge Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim AVGINEge Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail İŞLEKSağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTINHarran Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YAHŞİMarmara Üniversitesi
Doç. Dr. Doğan AYDINDumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Gençay SARIIŞIKHarran Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim ARPACIGaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞAÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmed ÇELEBİAtatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Musa YAVUZSüleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Selami TURANSüleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLUErciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Yücel ÇAVUŞDışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Zafer ÖZYILDIZMehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Abdullah KURTBitlis Eren Üniversitesi
Dr. Ahmet DUYARKarabük Üniversitesi
Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİKDüzce Üniversitesi
Dr. Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜHarran Üniversitesi
Dr. Ahmet Turan TEKEŞKafkas Üniversitesi
Dr. Ataman GÖNELHarran Üniversitesi
Dr. Bahattin KARAKAYAİstanbul Üniversitesi
Dr. Bülent KÖSTÜKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Ersin NAMLIİstanbul Üniversitesi
Dr. Ertürk ALPTEKİNPamukkale Üniversitesi
Dr. Eyüp ÇALIKYalova Üniversitesi
Dr. Eyyüp KARAOĞLUHarran Üniversitesi
Dr. Fatih TUFANERAdıyaman Üniversitesi
Dr. Hüseyin AYDINSüleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Hüseyin Cahit YALÇINHarran Üniversitesi
Dr. Hüsrev AKINErzincan Üniversitesi
Dr. Mahmut GÜRKastamonu Üniversitesi
Dr. Murat BAĞCIOĞLUUniversity of Veterinary Medicine Vienna
Dr. Mustafa ATATORUNSüleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Nuri ERDEMOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Ömer DABANLIFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Dr. Şerif CANBAYDüzce Üniversitesi
Dr. Uğur Safak ÇAVUŞSüleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Yasin ÇAKIRELKırklareli Üniversitesi
Dr. Yunus KAPLANYüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Yusuf BİLENSüleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Gör. İdris TÜZÜNHarran Üniversitesi
Öğr. Gör. Sadık TANRIKULUEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

Başakşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi, Özçelik Sk. No: 1, 34480 Başakşehir/İstanbul

100'den Fazla
Alanında Uzmanın Katılımı

Alanında uzman bir çok değerli katılımcı sempozyumumuzda çalışmalarını anlatacak

10'dan Fazla
Oturum

Materyalist düşünceden arındırılan bilim insanoğlunun hikmet arayışına hizmet eden önemli bir araçtır.

SPONSORLAR

Sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçenler

UBAD HAKKINDA

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği 2015 yılında kurulmuştur. Derneğin misyonu ülkemizdeki akademisyenlerin bilgi ve uzmanlık gücünü ortaya çıkararak bölge ve ülke meselelerini uluslararası düzeyde maddi ve manevi değerlerimizle doğru teşhis etmek ve iyileştirmek için alternatif görüş ve öneriler geliştirmek ve bunu tüm ilgili taraflarla paylaşmaktır. Vizyonu ise orta vadede Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği’nin bir fikir ve düşünce kuruluşu olarak bölge, ülke ve uluslararası meseleler üzerine fikir, görüş ve proje geliştirme yeteneğini tanınır bir seviyeye getirmektir.

ULAŞIM

İstanbul Atatürk Havalimanı – Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

M1A Metro (Yenikapı Yönü) 3 Durak sonra Ataköy Metro istasyonundan 98 numaralı (Başakşehir 4. Etap) belediye otobüsüne binerek 36 durak sonra Başak Şehir Bulvarı durağına ulaşabilirsiniz. (1 saat yolculuk süresi)

Sabiha Gökçen Havalimanı – Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

E11 numaralı Kadıköy belediye otobüsü 12 durak sonra Uzunçayır Metrobüs durağında inilerek Metrobüse aktarma yapılacaktır. Şirinevler durağında 98 numaralı (Başakşehir 4. Etap) belediye otobüsüne binerek 36 durak sonra Başak Şehir Bulvarı durağına ulaşabilirsiniz. (2,5 saat yolculuk süresi)

Esenler Otogar – Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

M1A Metro (Atatürk Havalimanı Yönü) 6 Durak sonra Bahçelievler Metro istasyonundan 98 numaralı (Başakşehir 4. Etap) belediye otobüsüne binerek 41 durak sonra Başak Şehir Bulvarı durağına ulaşabilirsiniz (1 saat yolculuk süresi)

Yenikapı Feribot İskelesi – Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

Yenikapı Marmaray otobüs durağından 31 numaralı (Yenibosna Kuyumcukent) belediye otobüsüyle Yusufpaşa durağına gidilecektir. Yusufpaşa durağından 79E (Kayabaşı Kiptaş/ Kayaşehir) belediye otobüsüyle Başak Şehir Bulvarı durağına ulaşabilirsiniz (1 saat 20 dakika yolculuk süresi)

İrtibat