II. INTERNATIONAL
ISLAM AND SCIENCE SYMPOSIUM

26-29 October, 2018 | Istanbul, Turkey

PROGRAM

Her arayış bir yaklaşmaya, her yaklaşma
sırların açılmasına hizmet eder

26-29 October, 2018 | Istanbul, Turkey

COMMITTEE

Kainattaki hikmetin sırlarını
keşfetmeye davet ediyoruz...

Emin Saraç Culturel Centre, Başakşehir, Istanbul

ABSTRACT

İstanbul

Başakşehir Emin Saraç Cultural Centre 
26-29 October 2018

SYMPOSIUM CALL

Knowledge is the key of the order in the universe which is applied by Allah. How happy are those who have this key!

All kinds of science call to humanity that universe is in an order. How happy are those who reach that wisdom…

The source of advance and perfection is knowledge. What a pity for those who stay in ignorance and derogate…

Knowledge is loss possessions of the believers. What a pity for those who do not seek and find their loss.

In no sense is equal that one knows and other does not… How happy are those who know, what a pity for those who do not know..

In Islam, science plays an important role to discover the order in the creation which is important also for the life and its continuality. In this sense, science purified from the materialist thought and view will be an important means to serve seeking of wisdom of human being. Since, Islam encourages people for scientific studies to develop mind and thought as well as to discover the order exist in the universe.  Eventually, each seeking (searching) serves to rach an approach and each approach also serves to discover a secret.

In this context, we invite you, respectful scientists, to the symposium wiil be held in Istanbul in Turkey on October, 26-29, 2018 in order to discover the mystery behind the causes seen in the universe  and to explore secrets of wisdom.

This symposium is arranged by  International Scientific Research Assosciation (UBAD). The symposium bears an interdisciplinary characteristic (qualification) and aims to bring Turkish and outland experts from different scientific field of studies to share their experiences and studies.

One can reach symposium subject areas using related link in UBAD’s web site. We expect your origional studies which have not been published elsewhere by uploading them in our Web site. Accepted papers which will be reviewed by the reviewers will be published in the Papers Abstract E-Book before symposium is held.

 

We are very pleased to invite you to the second INTERNATIONAL ISLAM AND SCIENCE SYMPOSIUM .

Wish to see you all.

 

INTERNATIONAL ISLAM AND SCIENCE SYMPOSIUM’2018

Organizing Committee

TOPICS

 • The Terse and Rhetoric of Koran
 • The Comprehension and Practice of the Sunna of Muhammad the Prophet
 • Essence of Faith in Islam
 • The Life and the Personality of Islamic Scholars
 • Learning, Science and Philosophy in consideration of Islam
 • The Doctrine, Word and Interpretation in Islamic books
 • Islam and Novation
 • Islam and the Classes of Society
 • Teaching Philosophy of Islam
 • Social Matters and Suggestions for Solution
 • Family and Women
 • The Announcement Methods in Islam
 • Islam and Politics
 • The Observation of the Community and the Culture of Living Together
 • The Consolidation of Islam
 • The Culture and History of Islam
 • The Problems of and the Solutions for the World of Islam
 • The Faith of the Followers of Sunna
 • Islamic Philosophy
 • Human and the Essence of Life

ABSTRACTS

ACCEPTED ABSTRACTS

1- İnsan vücudunda muvazene içinde cereyan eden teceddüd ve tanzifat – İsmail İşlek, Serdar Özdemir

2- Peygamberlik delili ve koruyucu hekimlik olarak tıbb-ı nebevi – Umut Çavuş

3- İslam ilim ilişkisinde vahiy-akıl dengesi – Ender Serin

4- İslam biliminin marifet nazariyesine göre hastaya manevi reçete nasıl yazılır? – Cemil Gül

5- Tevhîd esaslı milli eğitim – İlhan Deniz, Muhammed Zakir Çetin, Yusuf Yıldırım

6- Değerler eğitiminde İslami yöntem ve yaklaşım – Emre Yılmaz, Mustafa Şahin, Sinan Özer

7- امتزاج العلوم الدينية مع العلوم التطبيقية كمنهج تربوي – Mahmoud Misri

8- Bilim ve yaratılış birlikteliğinin ders kitaplarındaki metinleri ve görselleri nasıl olmalıdır?- Osman Aslan

9- The epistemology, ontology, axiology, of psychology from ıslamic perspectives – Shukran Abdurrahman

10- Gazali’ye göre şahsiyet- Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş

11- Şifa ile ilgili salavattaki adedin çokluğu – Serdar Özdemir, İsmail İşlek

12- الفتن في عهد الصحابة دراسة تحليلية – Mohammed Hussain Farook

13- İslâm dünyasının kalkınmasında alternatif bir öneri: İşbirlikçi sinerjik girişimler – A. Yurdun Yıldırım

14- Bilim adamı nasıl olmalı? – Ali Sarıışık

15- النظم والبلاغة في فكر الأستاذ النورسي – Radwan Jamal15 – النظم والبلاغة في فكر الأستاذ النورسي – Radwan Jamal

16 – العلم في رؤاه الكونية بين منظورين – Ismaat Mahmoud Ahmed

17 – The hidden generous gift behind the poles – İrfan Alan

18 – Bilim’in yaratıcının var olduğu kabulü üzerine inşası – Lokman Akbaş

19 – Bir canlının hareketinde Allah’ın Vahid ve Ehad sıfatının tecellisi – Ramazan Taşaltın

20 – Evrimi çürüten hakikatler – Umut Çavuş

21 – Sebepler gerçekten yaratıcı olabilir mi? – Ayhan İnak

22 – أهمية المزج بين القلب والعقل في الدعوة الى الإسلام في إفريقيا – Kamagati Salih

23 – الإيمان التحقيقي – Mohammed Mufeer Zubair

24 – Tevekkülün insanın nefs âlemine yansımaları – Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş

25 – Elmas hece mühendislik yönteminin kısa tanıtımı – Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu

26 – Akıl vahiy dengesi veya dengesizliği: İslami bir bakış açısıyla makro soru(n)lara mikro çözümler – Köroğlu Kaya

27 – التربية بين العقل والقلب والنفس – Munir Elobeydi

28 – Kur’ânın İ’caz Yönlerinden Nazm-ı Meani – Abdulmelik Yangın

29 – Kuran, bilim ve kâinattaki dengeler – İdris Tüzün

30 – A Treatise on entropy: Maxwell’s demon information on submission – Uğur Yahşi, Muammer Yanık

31 – Miraç meselesi: Zamanın ve mekanın fiziği – İbrahim Avgın

32 – Kader mi olasılık mı, muamma nerede? – Gökalp Kahraman

33 – Altı sayı: Kâinatı şekillendiren derin kuvvetler – Cumali Tav

34 – تأثير العلوم على الدعوة الإسلامية في عصر العولامة – Dzulkifli Hadi Imawan

35 – Bir bitki hücresinin ultra mikroskobik yapısı – Saim Ateş

36 – Orman yangınlarına farklı bir bakış – Ömer Küçük, Bülent Sağlam

37 – Wisdom and purpose on the creation of the earth – Uğur Şafak Çavuş

38 – The need for new and creative contributions towards the development of science and technology – Mohammad Mumtaz Ali

39 – Kuantum biyolojisi ile kâinattaki hadisata yaklaşım: Yok olanlar ile Zâhir’in görünmesi – Ataman Gönel

40 – “Nur” İsm-i Şerifinin İnsan Hayatındaki Tezahürüne Bir Bakış – Yusuf Bahadır Deren

41 – İslamda sanat ve estetik – Yusuf Bilen

42 – Kurân-ı Kerîm’in şebabeti – Abdulmelik Yangın

43 – Son dönem Osmanlı’da peygamber mucizeleri ve bilim ilişkisi – Muhlis Körpe

44 – Kültür ve medeniyetimiz açısından Osmanlı Türkçesi ve günümüzdeki etkileri – Metin Uçar

45 – İslami hareketlerde ihya teması – Enes Çalık

46 – Uluslararası ilişkilerde merkez hegemonyası: islam ülkelerinin temel siyasal anlaşmazlıkları üzerinden bir analiz – Mustafa Öztop, Ahmet Hüsrev Çelik

47 – The critcise of modernsim and postmodernism with islamic discourse – Mehmet Tezyetiş

48 – İslam ülkelerinde milli dijital dönüşüme yönelik mevcut durumu ve çözüm önerileri – Koray Özsoy

49 – Elmas hece mühendislik yöntemi ile elde edilen elmas hece tablosunun tasnifi ve elmas hece ses tablosunun elde edilmesi – Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu

50 – Sosyal bir olgu olan turizm faaliyetine İslami nazarla bakış – Hüseyin Pamukçu

51 – Tüketim sosyolojisi bağlamında müslüman kimliğinin inşası üzerine bir değerlendirme – Celal İnce

52 – Eğitim ve terbiye kelimelerine etimolojik bir yaklaşım – Yavuz Ercan Gül

53 – Ne tarafa gittiğinin ne önemi var mı? – Nurullah Altun

54 – كيفية المزج بين العلوم الدينية والعلوم العقلية – Hamma Gimmi

55 – Towards an authentıc theory of Islamıc archıtecture: The Qur’ān and Sunnah as a conceptual base – Spahic Omer

56 – Islamic ethics of contracting: A maqasidiq analysis – Muhammad Amanullah

57 – Fiziksel hastalıklarda dini açıklamaların psikolojik müdahale tekniklerine entegre edilmesi – Mehmet Teber

58 – التربية بين العقل والقلب والنفس – Munir Elobeydi

Usage of EasyChair

EasyChair is a widely used the conference management system in worldwide. Thanks to this system, the authors can send their notifications / abstracts to the system and the notifications of the program board can be evaluated in the online environment and become easier. The paper management for the (UİBS2018) congress is carried out via the EasyChair system. You can access this system via https://easychair.org/conferences/?conf=ubs2018

SPEAKERS

PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA

RECTOR, MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY

PROF. DR. CEVDET ERDÖL

RECTOR, SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITY

PROF. DR. RAMAZAN TAŞALTIN

RECTOR, HARRAN UNIVERSITY

PROF. DR. SAFFET KÖSE

RECTOR, IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY

COMMITTEES

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM

Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN

Artvin Coruh University

Harran University

Prof. Dr. Ender SERİNBaşkent University
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik University
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe University
Prof. Dr. Thameem USHAMAInternational Islamic University Malaysia
Assoc. Prof. Dr . Umut Yücel ÇAVUŞSağlık Bilimleri University
Doç. Dr. Ismat MAHMOODUniversity of Khartoum
Doç. Dr. Muhammed Mustafa MOHAMMEDUniversity of Khartoum
Dr. Bahattin KARAKAYAİstanbul University
Dr. Ersin NAMLIİstanbul University
Dr. Eyüp ÇALIKYalova University
Dr. Yasin ÇAKIRELKirklareli University
Dr. Koray ÖZSOYSüleyman Demirel University
Dr. Nurullah TÜRKERAkdeniz University
Dr. Kasım KARATAŞKaramanoğlu Mehmetbey University
Dr. Muhammed HÜSEYİNNazimiye University
Dr. Abdulmuheymin Mohammed ELAMİNElhac Mahmoud Ka’t University
Lecturer. Sefa KAHYARRecep Tayyip Erdoğan University
Phd. Stu.  Yusuf YILDIRIMSakarya University
Sait YAVUZRepresentative of Hayrat Foundation
Prof. Dr. Abdulhekim ELENİSUAE
Prof. Dr. Abdurrahim ALİSUDAN
Prof. Dr. Adnan İSMAİLİMACEDONIA
Prof. Dr. Ahmed Said SELMANSUDAN
Prof. Dr. Ali SARIIŞIKHarran  University
Prof. Dr. Bülent SAĞLAMArtvin Çoruh University
Prof. Dr. Cevdet AKBAYUSA
Prof. Dr. Ender SERİNBaşkent  University
Prof. Dr. Gökalp KAHRAMANEge  University
Prof. Dr. İbrahim AVGINEge  University
Prof. Dr. İbrahim NUREYNSUDAN
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik University
Prof. Dr. İrfan ALANAbdullah Gül  University
Prof. Dr. İsmail İŞLEKSağlık Bilimleri University
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe  University
Prof. Dr. Ömer İŞBİLİRMimar Sinan Fine Arts University
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKKastamonu  University
Prof. Dr. Rahmah Bt. Ahmad H. OSMANDeputy Rector (Reserach and Innovation) International Islamic University Malaysia (IIUM)
Prof. Dr. Rahmet OSMANMALAYSIA
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTINHarran University
Prof. Dr. Saim ATEŞKastamonu  University
Prof. Dr. Thameem USHAMADirector of Centre for Islamisation (CENTRIS) International Islamic University Malaysia (IIUM)
Prof. Dr. Uğur YAHŞİMarmara  University
Prof. Dr. Waleed Fekry FARİSDirector of International Institute for Muslim Unity International Islamic University Malaysia (IIUM)
Dr. Ahmed Fadlalla UHAİMERSUDAN
Dr. Ahmed BAKCANFRANCE
Dr. Ali Tawanı MAHMOODKENYA
Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİKDüzce University
Dr. Abdulmuheymin Mohammed ELAMİNNIGER
Dr. İhab Ahmed ELGENCİKastamonu University
Dr. Münir CUMATURKEY
Dr. Mahmud MISRİFatih Sultan Mehmet Vakif University
Dr. Munir ELOBEYDİUniversity of Kirkuk
Dr. Muhammed Mustafa MOHAMMEDSUDAN
Dr. Ömer BAMAHSOONSAUDI ARABIA
Dr. Reşit AHMEDBANGLADESH
Dr. Suad Ahmed ÇOLAKKastamonu University
Msc. Habib BORİNIGER
Lecturer İdris TÜZÜNHarran University
Lecturer Sadık TANRIKULUEskişehir Osmangazi University
Msc. Kamagati SALİHInternational Africa University
Msc. Muhammed HÜSEYİNSRI LANKA
Lw. Ali KURTTURKEY
İsmail KAYASUDAN
Said YAVUZTURKEY
Yusuf SİLOUAE
Prof. Dr.  Ender SERİNBaşkent University
Prof. Dr. Cumali TAVMarmara University
Prof. Dr. Gökalp KAHRAMANEge University
Prof. Dr. İbrahim AVGINEge University
Prof. Dr. İlhan DENİZKaradeniz Teknik University
Prof. Dr. İsmail İŞLEKSağlık Bilimleri University
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLUHacettepe University
Prof. Dr. Ramazan TAŞALTINHarran University
Prof. Dr. Uğur YAHŞİMarmara University
Assoc. Prof. Dr. Doğan AYDINDumlupınar University
Assoc. Prof. Dr. Gençay SARIIŞIKHarran University
Assoc. Prof. Dr. İbrahim ARPACIGaziosmanpaşa University
Assoc. Prof. Dr. Kadir ARSLANBOĞAÇanakkale Onsekiz Mart University
Assoc. Prof. Dr. Mehmed ÇELEBİAtatürk University
Assoc. Prof. Dr. Musa YAVUZSüleyman Demirel University
Assoc. Prof. Dr. Selami TURANSüleyman Demirel University
Assoc. Prof. Dr. Turgut KOÇOĞLUErciyes University
Assoc. Prof. Dr. Umut Yücel ÇAVUŞDışkapı Education and Resarch Hospital
Assoc. Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZMehmet Akif Ersoy University
Dr. Abdullah KURTBitlis Eren University
Dr. Ahmet DUYARKarabük University
Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİKDüzce University
Dr. Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜHarran University
Dr. Ahmet Turan TEKEŞKafkas University
Dr. Ataman GÖNELHarran University
Dr. Bahattin KARAKAYAİstanbul University
Dr. Bülent KÖSTÜKahramanmaraş Sütçü İmam University
Dr. Ersin NAMLIİstanbul University
Dr. Ertürk ALPTEKİNPamukkale University
Dr. Eyüp ÇALIKYalova University
Dr. Eyyüp KARAOĞLUHarran University
Dr. Fatih TUFANERAdıyaman University
Dr. Hüseyin AYDINSüleyman Demirel University
Dr. Hüseyin Cahit YALÇINHarran University
Dr. Hüsrev AKINErzincan University
Dr. Mahmut GÜRKastamonu University
Dr. Murat BAĞCIOĞLUUniversity of Veterinary Medicine Vienna
Dr. Mustafa ATATORUNSüleyman Demirel University
Dr. Nuri ERDEMOsmaniye Korkut Ata University
Dr. Ömer DABANLIFatih Sultan Mehmet Vakif University
Dr. Şerif CANBAYDÜzce University
Dr. Ugur Safak ÇAVUŞSüleyman Demirel University
Dr. Yasin ÇAKIRELKirklareli University
Dr. Yunus KAPLANYüzüncü Yıl University
Dr. Yusuf BİLENSüleyman Demirel University
Lecturer İdris TÜZÜNHarran University
Lecturer Sadık TANRIKULUEskişehir Osmangazi University

Başakşehir Emin Saraç Cultural Centre 

Başakşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi, Özçelik Sk. No: 1, 34480 Başakşehir/İstanbul

More than 100 Expert's Participation

Participants in his field will explain his works in our symposium

More Than 10 Session

Science, free from materialist thought, is an important tool that serves the mankind's seeking of wisdom.

SPONSORS

ABOUT UBAD

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği 2015 yılında kurulmuştur. Derneğin misyonu ülkemizdeki akademisyenlerin bilgi ve uzmanlık gücünü ortaya çıkararak bölge ve ülke meselelerini uluslararası düzeyde maddi ve manevi değerlerimizle doğru teşhis etmek ve iyileştirmek için alternatif görüş ve öneriler geliştirmek ve bunu tüm ilgili taraflarla paylaşmaktır. Vizyonu ise orta vadede Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği’nin bir fikir ve düşünce kuruluşu olarak bölge, ülke ve uluslararası meseleler üzerine fikir, görüş ve proje geliştirme yeteneğini tanınır bir seviyeye getirmektir.

CONTACT