II. International Islam and Science Symposium
Organisation Committee
ACCEPTED ABSTRACTS AUTHORS
1 İnsan vücudunda muvazene içinde cereyan eden teceddüd ve tanzifat İsmail İşlek, Serdar Özdemir
2 Peygamberlik delili ve koruyucu hekimlik olarak tıbb-ı nebevi Umut Çavuş
3 İslam ilim ilişkisinde vahiy-akıl dengesi Ender Serin
4 İslam biliminin marifet nazariyesine göre hastaya manevi reçete nasıl yazılır? Cemil Gül
5 Tevhîd esaslı milli eğitim İlhan Deniz, Muhammed Zakir Çetin, Yusuf Yıldırım.
6 Değerler eğitiminde İslami yöntem ve yaklaşım Emre Yılmaz, Mustafa Şahin, Sinan Özer
7 امتزاج العلوم الدينية مع العلوم التطبيقية كمنهج تربوي Mahmoud Misri
8 Bilim ve yaratılış birlikteliğinin ders kitaplarındaki metinleri ve görselleri nasıl olmalıdır? Osman Aslan
9 The epistemology, ontology, axiology, of psychology from ıslamic perspectives Shukran Abdurrahman
10 Gazali’ye göre şahsiyet Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş
11 Şifa ile ilgili salavattaki adedin çokluğu Serdar Özdemir, İsmail İşlek
12 الفتن في عهد الصحابة دراسة تحليلية Mohammed Hussain Farook
13 İslâm dünyasının kalkınmasında alternatif bir öneri: İşbirlikçi sinerjik girişimler A. Yurdun Yıldırım
14 Bilim adamı nasıl olmalı? Ali Sarıışık
15 النظم والبلاغة في فكر الأستاذ النورسي Radwan Jamal
16 العلم في رؤاه الكونية بين منظورين Ismaat Mahmoud Ahmed
17 The hidden generous gift behind the poles İrfan Alan
18 Bilim’in yaratıcının var olduğu kabulü üzerine inşası Lokman Akbaş
19 Bir canlının hareketinde Allah’ın Vahid ve Ehad sıfatının tecellisi Ramazan Taşaltın
20 Evrimi çürüten hakikatler Umut Çavuş
21 Sebepler gerçekten yaratıcı olabilir mi? Mirza İnak
22 أهمية المزج بين القلب والعقل في الدعوة الى الإسلام في إفريقيا Kamagati Salih
23 الإيمان التحقيقي Mohammed Mufeer Zubair
24 Tevekkülün insanın nefs âlemine yansımaları Mustafa Baloğlu, Kasım Karataş
25 Elmas hece mühendislik yönteminin kısa tanıtımı Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu
26 Akıl vahiy dengesi veya dengesizliği: İslami bir bakış açısıyla makro soru(n)lara mikro çözümler Köroğlu Kaya
27 التربية بين العقل والقلب والنفس Munir Elobeydi
28 Kur’ânın İ’caz Yönlerinden Nazm-ı Meani Abdulmelik Yangın
29 Kuran, bilim ve kâinattaki dengeler İdris Tüzün
30 A Treatise on entropy: Maxwell’s demon information on submission Uğur Yahşi, Muammer Yanık
31 Miraç meselesi: Zamanın ve mekanın fiziği İbrahim Avgın
32 Kader mi olasılık mı, muamma nerede? Gökalp Kahraman
33 Altı sayı: Kâinatı şekillendiren derin kuvvetler Cumali Tav
34 تأثير العلوم على الدعوة الإسلامية في عصر العولامة Dzulkifli Hadi Imawan
35 Bir bitki hücresinin ultra mikroskobik yapısı Saim Ateş
36 Orman yangınlarına farklı bir bakış Ömer Küçük, Bülent Sağlam
37 Wisdom and purpose on the creation of the earth Uğur Şafak Çavuş
38 The need for new and creative contributions towards the development of science and technology Mohammad Mumtaz Ali
39 Kuantum biyolojisi ile kâinattaki hadisata yaklaşım: Yok olanlar ile Zâhir’in görünmesi Ataman Gönel
40 “Nur” İsm-i Şerifinin İnsan Hayatındaki Tezahürüne Bir Bakış Yusuf Bahadır Deren
41 İslamda sanat ve estetik Yusuf Bilen
42 Kurân-ı Kerîm’in şebabeti Abdulmelik Yangın
43 Son dönem Osmanlı’da peygamber mucizeleri ve bilim ilişkisi Muhlis Körpe
44 Kültür ve medeniyetimiz açısından Osmanlı Türkçesi ve günümüzdeki etkileri Metin Uçar
45 İslami hareketlerde ihya teması Enes Çalık
46 Uluslararası ilişkilerde merkez hegemonyası: islam ülkelerinin temel siyasal anlaşmazlıkları üzerinden bir analiz Mustafa Öztop, Ahmet Hüsrev Çelik
47 The critcise of modernsim and postmodernism with islamic discourse Mehmet Tezyetiş
48 İslam ülkelerinde milli dijital dönüşüme yönelik mevcut durumu ve çözüm önerileri Koray Özsoy
49 Elmas hece mühendislik yöntemi ile elde edilen elmas hece tablosunun tasnifi ve elmas hece ses tablosunun elde edilmesi Mürsel Önder, Ahmet Köroğlu
50 Sosyal bir olgu olan turizm faaliyetine İslami nazarla bakış Hüseyin Pamukçu
51 Tüketim sosyolojisi bağlamında müslüman kimliğinin inşası üzerine bir değerlendirme Celal İnce
52 Eğitim ve terbiye kelimelerine etimolojik bir yaklaşım Yavuz Ercan Gül
53 Ne tarafa gittiğinin ne önemi var mı? Nurullah Altun
54 كيفية المزج بين العلوم الدينية والعلوم العقلية Hamma Gimmi
55 Towards an authentıc theory of Islamıc archıtecture: The Qur’ān and Sunnah as a conceptual base Spahic Omer
56 Islamic ethics of contracting: A maqasidiq analysis Muhammad Amanullah
57 Fiziksel hastalıklarda dini açıklamaların psikolojik müdahale tekniklerine entegre edilmesi Mehmet Teber
58 التربية بين العقل والقلب والنفس Munir Elobeydi